Forelesning

Hva innebærer en digital markedsføringsstrategi?

I dette innlegget vil jeg redegjøre for hva en digital markedsføringsstrategi innebærer.

Strategi som begrep

Strategibegrepet kommer opprinnelig fra militæret og betyr kontoret til generalen eller kunsten å lede soldater i krig. I dag kan vi definere strategi som det å planlegge eller peke ut en retning under usikkerhet. Inevo definerer strategi på følgende måte: ”Strategi er ikke en tidkrevende plan. Det er en evolusjon av en idé over tid gjennom kontinuerlige endringer i forutsetningene. Strategi er egentlig ganske enkelt, velg en generell retning og implementer som et helvete.

Det er mange måter å utvikle en strategi på. 3-stegsplanen til Jack Welch er en av mange måter å utvikle en strategi på:

 1. Når vi velger produkt: Hvordan har vi tenkt til å vinne? Dette punktet må nøye kartlegges. Her kreves det mye innovasjon og kreativitet. Det kan være en fordel å se på konkurranselandskapet og svare på spørsmål som: hvem er konkurrentene? Er det noen spennende nykommere? Hva er dine styrker/svakheter i forhold til konkurrentene? Hva slags fremtidige trusler kan påvirke konkurranselandskapet? Poenget er at du må velge en generell retning og sette i gang! Få på plass et godt team som består av dyktige fagfolk
 2. Få på plass et team bestående av dyktige fagfolk. Et godt team består av ulike mennesker med ulike egenskaper. Dyktige mennesker motiverer hverandre til å handle. Når man implementerer en ny strategi, er det viktig at man opererer som et team, nettopp derfor er det så viktig med godt samarbeid og dyktige folk.
 3. Implementer som et helvete: Se hva andre gjør og lær av dem. Identifiser best practices. Når du gjør dette, så vil du oppdate at ting begynner å skje. Når du oppnår resultater vil du raskt merke at folk blir engasjerte og ønsker å bidra på en eller annen måte.

// Inevo

En digital markedsføringsstrategi

I jungelen som er markedsføring er det viktig å ha en digital markedsføringstrategi. Du vet at om du setter inn en annonse for de nye badedraktene i papiravisa, får både Ola, Per og Kari se annonsen, men verken Ola eller Per har interesse av å se denne annonsen. Likevel betaler du for at de skal se annonsen din.

Du vet heller ikke hvor mange kvinner som har sett annonsen eller hvor mange av de som faktisk kjøpte ny badedrakt på grunn av annonsen.

Med digital markedsføring trenger ikke Per og Ola å se annonsen din for badedrakter. Du kan betale for at Kari ser denne annonsen – og ikke minst måle effekten, og gjenta annonsen for de som virker interessert, men som ikke har kjøpt noe enda.

Sotrehaug

Med digital markedsføring behøver man ikke lengre synse om hva som fungerer og ikke, fordi man måler effekten umiddelbart. Du kan også teste hvilke annonser med ulikt budskap som fungerer best i forskjellige kanaler og umiddelbart se hva som fungerer bra. Forutsetningen for at digital markedsføring skal fungere effektivt, er en digital strategi og et nettsted som er bygget for digital markedsføring.

Hva er digital markedsføring og hva er forskjellen fra ...
Kilde

En strategi skal legge til rette for fleksibilitet!

Digital markedsføring kan være svært kostnadseffektivt så lenge det gjøres riktig. Strategien skal helst legge vekt på den overordnede retningen på hvor vi skal. Hvilke ambisjoner har vi? Imidlertid ser vi mer og mer verdien av å vise til fleksibilitet og åpenhet rundt sin strategi. I dag skjer endringer raskt, og som et resultat av det, er det viktig at bedriftene kan vise en rask omstillingsevne. I dag er Amazon et godt eksempel på en bedrift som klarer å omstille seg raskt, vise fleksibilitet og tilpasse seg endring. I dagens forelesning hadde vi besøk av Anette Melby, hun fortalte blant annet at de mest vellykkede bedriftene ikke har en detaljert strategi, men derimot en veldig tydelig retning. For mange tradisjonelle bedrifter vil sannsynligvis denne teorien være vanskeligere å implementere. Tradisjonelt sett skal man utarbeide en strategi med en grundig plan som sier noe om hvilke trekk og handliner bedriften skal bruke for å tiltrekke kunder for å nå de organisatoriske målene sine. Før var en strategi altså veldig detaljert.

En digital strategi sørger for at du begeistrer målgruppen din med riktig type markedsføring til rett til og gode brukeropplevelser. En god strategi vil kunne hjelpe bedriften din til å nå de målene som er ønsket. Nina Furu skriver ved sin blogg at en digital strategi er et dokument som skal svare på følgende:

 1. Hva ønsker vi at digitale kanaler skal gjøre for bedriften?
 2. Hvordan skal vi komme dit fra der vi er nå?

Det er altså viktig å kartlegge hvilke tiltak som må gjennomføres og sette gode målsettinger som er realistiske. Hvis ikke målsettingene er realistiske vil det føles meningsløst å jobbe mot målet. Det er fordelaktig å sette både delmål og større mål.

Vedlagt finner har jeg listet opp en strukturert prosess for å lage en strategi:

Forretningsmål:

 1. Mål for digital markedsføring
 2. Definere digital markedsføringsstrategi
 3. Implementere markedsplan
 4. Måling og forbedring

Markedsstrategien skal svare på følgende spørsmål:

 • Hva ønsker organisasjonen å oppnå?
 • Hva er nåsituasjonen og den (ønskede) fremtidige situasjonen i markedet? Hva er trusler og muligheter 
 • Hva er muligheter og trusler som organisasjonen har når det gjelder kompetanse, ressurser, teknologi? Hva er styrker og svakheter?
 • Hva kan vi lære av å se på disse styrkene og svakhetene når vi ser de i sammenheng med fremtidige muligheter og trusler? (SWOT)
 • Hvordan kan organisasjonen best segmentere markedet? Hvilke valg må virksomheten gjøre for å være relevant for målgruppen og posisjonere seg fordelaktig sammenlignet med konkurrenter? (STP)
 • Hva må organisasjonen endre for å oppnå dette? Hvordan ser den nye markedsmiksen ut?
 • Hva må virksomheten gjøreinnen teknologi, ressurser og organisering for å oppnå målet?

Å analysere den nåværende posisjonen din er en god start for at du skal forstå delmålene og målene dine bedre. Du må definere SMARTe mål – spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte. Det er også relevant å sette opp en SWOT-analyse som belyser bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Jeg har listet opp noen elementer som det er viktig å ta i bruk ved en digital markedsføringsstrategi, for å skape resultater for bedrifter.

1 Tilpass deg etter målgruppen din

Du er fornøyd med en kampanje og deler den på et tidspunkt som kanskje ikke er så heldig. Innholdet er godt og du tenker at det vil spre seg uansett. Slik er det ikke, i hvert fall ikke alltid. Det handler altså om å begynne å snakke når målgruppen faktisk er tilstedet og klar til å lytte, det er også viktig at det du forteller engasjerer og skaper interesse. Det er viktig å kartlegge hvilken kanal din målgruppe bruker mest og i hvilket tidspunkt brukeren er mest aktiv. Er det sosiale mediekanaler som Facebook og Instagram som er mest brukt, da bør du la brukerne eksponeres for innholdet ditt der.

2. Bilder, bilder og mer bilder

Undersøkelser viser at bildevalg ofte påvirker om brukeren velger å klikke på annonsen eller ikke. Det kan i hvert fall jeg kjenne meg igjen i. Bildevalg er avgjørende for hvor mange som lar seg fenge av kampanjen din. Derfor bør en god digital markedsføringsstrategi si noe om hva slags bilder du skal bruke i innholdet ditt.

3. E-postmarkedsføring

Markedsføring gjennom e-post og nyhetsbrev er en effektiv ting. Mange bedrifter ønsker å gi deg fordeler i bytte mot e-postadressen din, det har du kanskje allerede gjort deg opp en mening rundt. Det er irriterende med bedrifter som stadig sender ut nye nyhetsbrev som ikke interesserer deg, men så sant man finner den rette balansen vil e-postmarkedsføring være en effektiv metode. De beste markedsførerne grupperer e-postlistene sine etter demografi og hvor kontakten er i sin kundereise. Ved å benytte seg av e-postmarkedsføring får du mulighet til å bygge relasjoner til eksisterende kunder og tiltrekke deg nye potensielle kunder. E-postverktøyet Mailchimp er å anbefale. Jeg og min medstudent bruker dette verktøyet i forbindelse med vår nettbutikk dialektkopp, og er godt fornøyd. I dag er Mailchimp verdens ledende e-post og marketing automation verktøy, med over 15 millioner brukere.

4. Følg med på teknologien

Som markedsfører er det viktig å holde seg oppdatert på teknologifronten, på den måten klarer du å være tilstede der målgruppen er. Det kan være lurt å gjøre seg kjent med nye sosiale medier som stadig dukker opp og som er i vinden. På den måten vet du hvordan disse kanalene fungerer, dersom målgruppen din skulle begynne å ta disse i bruk.

Kidler:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *