Forelesning

OKR – et system for gode resultater

Karl Philip Lund introduserte oss for OKR for snart to uker siden. For mange er dette kanskje et ukjent begrep, jeg har derfor lyst til å introdusere deg for det.

I dette innlegget kan du lese:

 • Hva OKR er
 • Fordelene ved bruk av OKR
 • Hvordan bruke OKR
 • Eksempler på bedrifter som bruker OKR

Hva er OKR?

Hensikten med OKR er å strukturere bedriftens mål og definere hvilke aktiviteter man skal foreta seg for å nå målet sitt.

OKR er et enkelt styringssett som benyttes av mange anerkjente bedrifter i dag. OKR kan implementeres i hele, så vel som i deler av en organisasjon. Uansett størrelse på bedriften eller på prosjektet, vil OKR kunne hjelpe dere med å nå målene deres og jobbe strukturert. OKR står for Objective, Key Results.

 • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
 • Key results: hvordan har du tenkt å komme dit?

Objective er retningen og key Results sier noe om hvordan bedriften skal komme seg dit. Key Results bør følge strategien kalt SMART-mål. Det innebærer at målene er spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemt. På den måten kvalitetssikrer du målene, det er en avgjørende faktor at målene er av god kvalitet, hvis ikke vil de kunne oppleves som utfordrende å nå. I følge Karl Philip Lund benyttes OKR for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. OKR bidrar til å knytte målene til selskapet, team og enkeltindivid sammen for å omsette strategi i målbare resultater. Målet med implementeringen av OKR er å få hele organisasjonen til å samarbeide på tvers av avdelingene mot de samme målene. Dette vil sannsynligvis skape en motiverende effekt.

OKR- et system for gjennomføring! | DIG2100 (2103)
Bilde

Fordelene ved bruk av OKR

OKR er en enkel måte å styre et selskap på, det er mindre tidkrevende enn andre styringssmetoder, det er transparant og det gir gode fordeler i den grad at det tilrettelegger for produktivitet og enkel intern kommunikasjon. Systemet bidrar blant annet også til tydelighet, fokus, økt engasjement fordi alle de ansatte blir bedt om å legge inn mål og oppdatere disse jevnlig (uansett stilling eller stillingsprosent) og høyere gjennomføringskraft innad i bedriften. Dette skriver Karl Philip. Les det originale innlegget ved Inevo her.

Da jeg leste det linkede innlegget bemerket jeg meg at 95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi. Dette kommer frem av Harvard Business Review. Det er et uheldig og høyt tall. OKR bidrar til at alle i bedriften får vite hva som er viktig fordi de viktigste målene i bedriften kommer til overflaten og fordi strategien blir tydeliggjort. Det bidrar til at alle i bedriften vet hva som foregår til en hver tid og de ansatte får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene. Praktisk og enkelt!

Hvordan bruke OKR

Som nevnt i mitt forrige innlegg, skal jeg og min medstudent opprette vår egen nettbutikk. I den anledning har vi blitt utfordret til å benytte styringssettet OKR for å ha kontroll på målene våre, gjennom hele prosessen. Vi skal oppdatere våre Key Results hver fredag på en plattform kalt Basecamp. På den måten kan foreleserne og medstudentene våre se hvordan vi arbeider mot målene våre. Ved å ukentlig justere våre Key Results blir vi nødt til å vurdere hvorvidt vi har kommet et steg nærmere å nå målene, eller hvorvidt målene må nedjusteres. Det kan gå begge veier. Vi oppdaterer ved å endre brøken for hvert Key Results.

Objective skal være en kort og beskrivende setning. Key Results skal være korte og konkrete, innenfor rekkevidde, samtidig som de skal være mulig å måle. Vedlagt ser du et utklipp av vår OKR der vi blant annet har lagt ved sannsynligheten for å oppnå de ulike målene. For ulike prosjekter kan det settes ulike objectives med tilhørende key Results.

Noen viktige huskeregler for OKR:

 • Målene skal ikke kunne nås for lett, men være noe å strekke seg til over tid
 • En bedrift bør ha OKR på overordnet nivå, avdelingsnivå og individnivå
 • Key Results skal være målbare og tallfestede om mulig

Målene vi har satt oss er ambisiøse, de krever at vi er engasjerte og villige til å jobbe hardt for å nå dem eller komme i nærheten av dem. Ideelt sett skal man sikte mot gjennomsnittlig måloppnåelse på 60 til 70%. «Målene skal tvinge teamet til å revurdere måten de arbeider på – ikke bare sette inn et ekstra gir». Dette kommer frem av kristian Berger. Den amerikanske investoren John Doerr, påpeker også at du skal sette så høye mål at du må jobbe hardt for å nå dem. Han påstår at målene er for lave dersom du innfrir alle.

Eksempel på noen dårlige «objectives:

 • Øke salget med 30%
 • Doble brukerbasen
 • Inntekter over 5 millioner

Hvorfor er disse dårlige objectives? Sannsynligvis fordi de er «Key results».

Eksempel på noen gode «objectives»:

 • Dominere kaffebransjen i Oslo
 • Levere 2 konkrete suksesshistorier
 • Endre brukeratferden til webteamet slik at vi blir mer datadrevet
 • Fullføre neste finansieringsrunde slik at vi kan vokse neste kvartal

Bedrifter som bruker OKR

Stadig flere norske start-ups og ledende teknologiselskaper benytter seg av OKR. I en hverdag der endring implementeres raskt, er det tydelig at mange selskaper ser verdien av å benytte seg av OKR. Store internasjonale selskaper som Google, Netflix Samsung, Twitter og Zalando er eksempler på bedrifter som benytter seg av OKR.

Dersom du ønsker å lære mer, vil jeg anbefale deg å se denne.

Én kommentar

 • Beate

  Fint innlegg om OKR. Supert at du viser hvilke OKRs dere har satt dere for nettbutikken deres, generelt sett hadde det vært interessant om du viste noen eksempler på dårlige OKRs også. Fortsett den gode jobben!

Legg igjen en kommentar til Beate Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *