Forelesning

Wodtkes kjennetegn på et godt team

Vi er i gang med tredje modul i digital markedsføring. Karl Philip Lund tar oss gjennom temaet e-varehandel. Selv har jeg en forventning om at dette skal bli interessant, nyttig og lærerikt. I denne modulen skal blant annet jeg og min medstudent Andrea, starte vår helt egen nettbutikk. Dette er noe som er helt nytt for begge to og som dermed er veldig spennende. I denne modulen kommer vi til å bli kjent med mange dyktige folk og tidligere studenter. Det er en ære og ikke minst veldig inspirerende å høre på hva disse dyktige menneskene har oppnådd, selv med samme utgangspunkt som meg.

Teamwork

Forelesningene er for fult i gang på Zoom. I starten av forelesningen hadde vi en gruppeoppgave der vi ble inndelt i ulike «breakoutrooms» med tilfeldige medstudenter. Innad i gruppa skulle vi diskutere to ulike ting. Vi ble bedt om å visulalisere en god læringsopplevelse og diskutere hva som gjorde opplevelsen god, og det samme for en mindre god læringsopplevelse. Denne øvelsen beskriver en redegjørelse kjent fra forfatter og professor ved Stanford University, Christina Wodtke.

For meg og mine medstudenter kom det tydelig frem at gode læringsopplevelser kjennetegnes av følgende:

  • Gruppeoppgaver: Ulike gruppeoppgaver er gode læringsmetoder for meg og mine medstudenter, i hvert fall til tider. Avhengig av tema kan gruppeoppgavene være korte og enkle, eller lengre og noe mer komplekse. Det viktigste for meg ved gruppeoppgaver er at alle på gruppa føler at de får sagt noe og deltatt og at man får drøftet synspunkter for og i mot, slik at man får mulighet til å se ulike synspunkter fra ulike vinkler. Det er også utfordringer knyttet til gruppeoppgaver, for eksempel hvis man kommer på en gruppe der ingen er engasjerte, eller der gruppemedlemmene bruker tiden vi har til disposisjon på andre uviktige ting.
  • Praktisk læring: Dette punktet går litt under gruppeoppgaver, men med «praktisk læring» mener vi at vi som studenter blir bedt om å utføre en spesiell oppgave med utgangspunkt i et gitt tidsrom. I fjor hadde vi et fag kalt Forhandling og påvirkning. Da vi gjennomgikk pensum rundt forhandlinger, ble studentene utfordret til å gjennomføre en fysisk forhandling, der vi blant annet fikk mulighet til å prøve oss som forhandlere og selgere. Det er en av de beste læringsopplevelsene jeg sitter igjen med hittil i min bachelorgrad. Årsaken er at pensum festet seg fortere i hjernen min etter at jeg faktisk hadde utført en praktisk oppgave og satt igjen med egne erfaringer, og ikke minst fordi det var morsomt, utfordrende og veldig engasjerende.

En mindre god læringsopplevelse kjennetegnes av det motsatte, for eksempel der det er liten grad av oppgaveløsing, både alene og i grupper og liten grad av diskusjon og monolog. Ikke minst sitter jeg også igjen med følelsen av at en dårlig læringsopplevelse kjennetegnes av en foreleser som er lite engasjert og som leser rett av powerpointen.

«Mange arbeidsoppgaver og prosjekter løses ved å sette sammen et team av medarbeidere som sammen skal komme frem til gode løsninger» (Farbrot 2016).

En nøkkelfaktor for å løse oppdrag på best mulig måte, er å utnytte hverandres kunnskap på best måte.

people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime
Bilde

Gode team gir resultater og suksess

Et team kjennetegnes av:

  • Alle teamets medlemmer kan arbeide kollektivt sammen
  • Holder hverandre ansvarlig, både individuelt og felles
  • Deler lederrollen
  • Oppmuntrer til diskusjon og felles avgjørelse

Det kan sannsynligvis oppleves krevende å oppnå alle disse faktorene, et godt team dannes ikke uten videre. Det avhenger av personkjemi og motivasjon for å gjennomføre og nå et mål. Wodke legger uansett vekt på at en skal strekke seg etter å bli et lærende og bevisst team etter at de overnevnte faktorene ligger til grunn. Teamet skal kjennetegnes av et miljø som er bygget opp av tillit og trygghet og der medlemmene kan gi tilbakemeldinger til hverandre, både konstruktive og positive tilbakemeldinger. «People don´t feel safe unless they feel connected» (Wodtke 2018). Det er også viktig at medlemmene innad i teamet deler samme verdier og normer. Teamets medlemmer skal ha en trygg plattform for læring, det er også svært viktig at alle medlemmer er innforstått med målet, slik at alle jobber mot det samme. Hvis ikke vil det for mange, føles meningsløst.

Gjennom gruppeoppgaven som vi hadde der vi skulle visualisere gode og dårlige læringsopplevelser, ble alle teamets medlemmer utfordret til å trå et steg utenfor komfortsonen, reflektere, drøfte og diskutere sammen med hverandre. Mange av oss kom på gruppe med folk vi aldri hadde snakket med før. En slik øvelse er hensiktsmessig for å endre dynamikken i positiv retning, og skape en felles forståelse for hva gode læringsopplevelser kjennetegner. På den måten kan man også inspirere og bli bedre kjent med seg selv og sine gruppemedlemmer. Forhåpentligvis vil slike øvelser bidra til å skape trygghet og en følelse av å bli hørt.

Egne erfaringer

Selv har jeg forskjellige opplevelser knyttet til teamwork. Teamwork kan fungere som den mest optimale løsningen i mange tilfeller, der man for eksempel står foran en kompleks eller fysisk krevende arbeidsoppgave. Dersom teamet som er satt sammen for å løse oppgaven er optimalt, vil det føles ekstra heldig å samarbeide, fordi man kan dra nytte av hverandre og deres kunnskap. Jeg har mange gode opplevelser med teamwork, der resultatet har blitt som vi har forestilt oss, eller kanskje til og med enda bedre, fordi vi har jobbet hardt mot et felles mål, lært av hverandre og latt oss inspirere. På den andre siden har jeg også opplevelser med teamwork som ikke har gått veien. I mange situasjoner har man ikke mulighet til å velge team selv, fordi formålet er at man skal mestre å samarbeide med mennesker man ikke kjenner. Det er en øvelse som er svært læringsrik og som kan bidra til å hente frem mange følelser, både positive og negative. Jeg kan gni meg i håret, la meg provosere og irritere, men til syvende og sist sitter jeg sannsynligvis igjen med mer lærdom og et større nettverk enn jeg kanskje ellers ville gjort. Gruppeoppgaver som skal gjennomføres i tilfeldige team, kan resultere i at gruppemedlemmene ikke klarer å kommunisere på en optimal måte. Jeg har selv opplevd dette. I slike tilfeller vil det sannsynligvis være svært hjelpsomt å definere roller. Roller kan føre til at medlemmene finner sin plass, og forhåpentligvis vil dette kunne føre til diskusjon og problemløsing.

Fortell meg gjerne om du sitter inne med en god eller mindre god læringsopplevelse. Hva gjorde den god/dårlig?

2 kommentarer

  • KP

    Kult at du utforsket dette temaet videre! Interessant å lese hva du mener gir bra læringsopplevelser. Anbefaler deg også å lese NY Times artikkel med overskriften Google quest for The Perfect team.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *