Forelesning

Hvor mye bryr vi oss egentlig om klimakrisen?

Dette innlegget er skrevet som en del av min eksamensbesvarelse der FNs bærekraftsmål og Bergans of Norway står i fokus. Oppgaven er å lage en kommunikasjonskampanje for Bergans, der målet blir å treffe nye kunder og oppfordre til å ta mer bærekraftige valg.

Bilderesultater for bærekraftige produkter tekstil
Kilde

Klimakommunikasjon er utfordrende

Klimakommunikasjon er krevende og det oppleves for mange virksomheter vanskelig å endre forbrukernes holdninger og handlinger knyttet til klima og bærekraft, uansett hvor god kommunikasjonen er. Klimakommunikasjon kan være mer krevende enn annen kommunikasjon fordi det krever andre måter å tenke på. Årsaken er ulike psykologiske barrierer mot klimatiltak. Fem ulike barrierer er iboende hos mange forbrukere. Konflikt mellom hva vi vet og hva vi gjør er en av dem, et annet eksempel er at de fleste av oss opplever klimasaken som fjernt. Vi kan ikke se klimaendringene rundt oss (Farbrot 2015). På grunnlag av disse barrierene, oppleves det vanskelig for mange forbrukere å endre handling og holdning. Derfor er god kommunikasjon avgjørende.

Konflikt mellom hva vi gjør og hva vi vet

Jeg tror at mange av oss kan kjenne seg igjen i denne barrieren: konflikt mellom hva vi gjør og hva vi vet. Vi vet at det er hensiktsmessig å kjøre mindre bil, handle bærekraftige produkter og spise mindre kjøtt i hverdagen, men gjør vi noe med det? Det er dessverre alt for få av oss som faktisk er villige til å endre handlingsmønstret vårt. Vi er vanedyr, vi velger produkter som er kjente og kjære og kjører bil fordi det er behagelig. Tall fra SSB viser at 80 % av oss uttrykker bekymring rundt miljø/bærekraft samtidig som 50 % av oss har positive holdninger til bærekraftig adferd, på bakgrunn av dette kan en lett tenke seg at det å produsere god klimakommunikasjon og få forbrukerne til å endre adferd, er en enkel sak, men forskning viser dessverre det motsatte. Vi ser at det er et voldsomt gap mellom holdning og adferd. Hvorfor er det slik?

Det er vanskelig å endre forbrukernes handlingsmønstre til det bedre. Mange av oss blir skeptiske fordi vi tror at det vil bli dyrere å handle mer bærekraftig. Mange av oss tenker heller ikke over at dyrere produkter som er bærekraftige varer lengre enn mye annet vi kjøper, som er billigere, hvorfor skal vi betale 25 kr mer for en såpe, kun fordi den er bærekraftig? Dette kan også jeg ta meg selv i å tenke. På bakgrunn av at det er fort gjort å tenke slik, er det viktig at bedrifter, deriblant Bergans, fokuserer på å vise til at deres bærekraftige produkter ikke nødvendigvis er noe dyrere, heller tvert i mot, nettopp fordi de tilbyr panteordninger osv.

En av årsakene til at klimakommunikasjon oppleves utfordrende, er at mange av oss vet for lite om bærekraft og har en uklar oppfatning om hva det handler om, på den måten oppleves det vanskeligere å forholde seg til begrepet – naturligvis. Vi vil gjerne lære, men hvor god markedsføringen er, spiller en viktig rolle for om vi lar oss påvirke og engasjere. Det gjør at markedsføring og kommunikasjon er helt avgjørende!

Bilderesultater for bærekraftig utvikling
Kilde

I fremtiden ønsker Bergans å fremtre som en bærekraftig bedrift, virker det som. En bedrift som setter miljø først. I mitt forrige innlegg skrev jeg om hvilke av FNs bærekraftsmål som er relevante for Bergans i tiden fremover og hvordan de har endret sine rutiner og tjenester som et resultat av dette bærekraftsmålet. Jeg nevner blant annet at bærekraftsmål 12: ansvarlig forbruk og produksjon, er et mål som står virksomheten nær. Bergans jobber mot en mer bærekraftig produksjonsprosess og et ansvarlig forbruk ved at de blant annet produserer bærekraftige kolleksjoner og tilbyr panteordninger for sine kunder slik at klærne skal få et lengre liv. Jobben fremover, blir å markedsføre disse tiltakene på best mulig måte slik at Bergans opplever å bli hørt og sett av forbrukerne. Målet blir at fremtidige forbrukere og kunder kjøper bærekraftige produkter fra Bergans fordi virksomheten jobber mot FNs bærekraftsmål og fordi klærne er laget av bærekraftig materiale, ikke kun fordi kundene kjenner til merkevaren og vet at de produserer klær av god kvalitet.

Bergans må jobbe med å utvikle god klimakommunikasjon i fremtiden

På bakgrunn av at klimakommunikasjon ofte oppleves utfordrende, blir Bergans sin oppgave å skape engasjement og nysgjerrighet rundt kommunikasjonen, hvis vi ikke oppnår engasjement, vil det føles bortkastet og nytteverdien vil være liten. Nettopp derfor er det viktig å kjenne målgruppen, deres medievaner og unngå å fokusere på en alt for stor brukergruppe samtidig. Bergans bør fokusere på å skape innhold som engasjerer og få kundene til å delta aktivt, gjennom ulike challenges og hasjtags på sosiale medier, kundene må føle seg sett og bli grepet med, i den grad det er mulig Et eksempel blir at kunder kan levere inn plagg fra Bergans som ikke lengre blir brukt, dermed er de med i trekningen om et gavekort på 5000 kr. På den måten vil vi sannsynligvis kunne oppleve at folk engasjerer seg i klimakrisen, uten å være alt for bevisst på det.

Bilderesultater for bærekraftige produkter tekstil
Kilde

Målet blir også at barrieren hos forbruker delvis minimeres, Bergans bør jobbe for å hjelpe forbrukeren til å faktisk ha et klimavennlig adferdsmønster. Det er sannsynligvis mange som tenker at «jeg vet at Bergans produserer bærekraftige produkter, men jeg velger å heller å kjøpe de produktene jeg er vant med og som jeg kjenner, til tross for at disse ikke er bærekraftige». Her kommer barrieren inn, konflikt mellom hva vi vet og hva vi gjør.

Kjenner du deg igjen i det jeg skriver? / Hvor villig er egentlig DU til å endre ditt handlingsmønster for å ta vare på planeten?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *