Forelesning

Business Model Canvas – hva er det?

En forretningsmodell er kort sagt en beskrivelse av en virksomhets verdiskaping. Forretningsmodellen skal bidra til å gi en oversikt over alle prosesser og ressurser et selskap må håndtere for å tjene penger. Dette kommer frem av Innovasjon Norge sin forklaring av forretningsmodell.

“Business Model Canvas” er en måte å utvikle forretningsmodeller på som mange bruker, deriblant Innovasjon Norge:

Bilderesultat for business model canvas norsk
Lenke

Det finnes ulike fremgangsmåter for å utvikle forretningsmodeller. «Business Model Canvas» et verktøy utviklet av Alexander Ostwalder og Pigneur, formålet er å gjøre det enklere å forstå hva selskapet arbeider med. Verktøyet er et rammeverk og består av ni byggeklosser. De ulike byggeklossene skal hjelpe bedrifter til å kartlegge følgende:

 • Kundesegmenter
  • Hvem ønsker selskapet å skape verdi for? Både kunder og organisasjoner.
 • Verdiforslag
  • Verdiforslag: Hva skaper verdi for kunden? Hvilke problemer løser du for kunden?
 • Distribusjonskanaler
  • Forteller hvordan kundekontakt oppnås: På hvilke kanaler befinner kundene seg?
 • Kunderelasjoner
  • Hvordan er relasjonen mellom selskapet og kunder? Hvilken relasjon ønsker vi å ha?
 • Inntektsstrøm
  • Kartlegging av hvilken pris kundene er villige til å betale for produktet eller tjenesten.
 • Nøkkelaktiviteter
  • Hvilke aktiviteter gjennomføres for å skape verdi for kunden?
 • Nøkkelpartnere
  • Selskapet er avhengig av leverandører og partnere som hjelper til å utføre virksomheten. Kartlegging av nøkkelpartnere og viktige leverandører.
 • Kostnadsstruktur
  • Kartlegging av inntekter og kostnader. Hvilke ressurser og aktiviteter er dyrest?

I videoen under er hele modellen forklart på en enkel og oversiktlig måte:

Forretningsmodellen skal fungere både som dokumentasjon og være en dynamisk plan som justeres i takt med ny kunnskap du skaffer deg. Forretningsmodellen skal gi en beskrivelse av roller og relasjoner mellom selskapets kunder og konsumenter, allierte, leverandører som viser hovedstrømmer av fysiske produkter, informasjon og penger, samt. hva den viktigste fortjenesten for hver part er.

Følgelig fremheves spørsmål som forretningsmodellen skal svare på:

 • Hva skal du levere?
 • Hvem er kunden?
 • Hvem er venner og konkurrenter?
 • Hvordan skal du selge?
 • Hvordan skal du levere?

Det er viktig med en jevnlig gjennomgang av disse spørsmålene innad i bedriften for å sikre seg interesserte kunder. Avhengig av bedrift og marked er det også viktig å kartlegge hvorvidt det er sannsynlig at forretningsmodellen vil endres i bransjen. Tjenester som for eksempel musikk, hvitevarer, detaljhandel og telefon er produkter som tilbys i et marked med stadig utvikling og derfor er dette spørsmålet svært sentralt. En stor andel av ulike kundegrupper vil sannsynligvis ønske seg det nyeste og det beste til enhver tid, da er det selskapets oppgave å levere dette til kunden. Uten en god forretningsmodell vil det sannsynligvis oppleves vanskelig.

Et annet spørsmål en bør stille seg i arbeidet med en forretningsmodell er følgelig; Hvilke konsekvenser vil en endring ha for vårt eget selskap? Her er det viktig å foreta en analyse av eget selskaps konkurransesituasjon og kjernekompetanse.

Til sist: en god forretningsmodell kan gi svært gode resultater! For selskaper i vekst eller omstilling vil en tydelig forretningsmodell som alle interessenter forstår, både ansatte, kunder og leverandører være en nøkkelfaktor for lønnsom utvikling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *