Forelesning

Nabobil: En digital plattform som tjeneste

I dette innlegget vil jeg ta for meg hvordan den norske plattformtjenesten Nabobil.no virker, hvem aktørene er og hva plattformen gjør for å senke brukernes transaksjonskostnader. Avslutningsvis vil jeg se på hvordan fremtiden ser ut for Nabobil.

Spørsmål jeg vil besvare er blant annet hva en digital plattform er, hva Nabobil gjør for å senke brukernes transaksjonskostnader og hvordan fremtiden vil se ut for Nabobil.

Plattformer er en forretningsmodell og skaper verdier gjennom transaksjoner mellom flere uavhengige grupper. Dette består vanligvis av konsumenter og produsenter. Teknologi ligger til grunn for fundamentet til digitale plattformer, men teknologi utgjør ikke plattformen i seg selv.

Hva er Nabobil og hva er formålet med konseptet?

Nabobil.no er en nettbasert delingstjeneste for utleie av privatbiler for både forbruker – og næringsmarkedet. Bildelingstjenesten Nabobil er i dag et av de fremste norske eksemplene på delingsøkonomiens inntog i Norge. Målet med plattformtjenesten er at man i storbyer som Oslo skal kunne leve uten egen bil, mens man i småbyene gjerne skal kunne droppe bil nummer to. Personer over 23 år med førerkort klasse B kan registrere seg som bruker.

Delingsøkonomi kan defineres på følgende måte; plattformsystemer som lar enkeltmennesker gjøre nytte av ubrukte ressurser ved å dele/selge dem. Som Markus Tobiassen skriver i sitt innlegg i Dagens næringsliv «først må du få tillit til selve konseptet delingsøkonomi. Så må du ha tillit til det enkelte selskap». Å være den som skal bygge opp denne tilliten er ingen enkel oppgave, men det ser ut til at Nabobil har mestret denne oppgaven, i hvert fall enn så lenge.

Antall registrerte brukere bestemmer nytteverdien av plattformen

En av årsakene til at Nabobil har blitt en kjent plattformtjeneste i Norge er sannsynligvis på grunn av såkalte nettverkseffekter. Nettverkseffekter oppstår når hver ny bruker av en vare eller tjeneste skaper verdi for eksisterende brukere av varen eller tjenesten. Disse nettverkseffektene skaper en positiv forsterkende spiral ved at antall forbindelser mellom deltakerne i nettverket vokser mye raskere enn antall deltakere. De som lykkes her kan ende opp med det vi kaller naturlige monopoler. Som eksempel kan vi nevne blant annet Finn.no, AirBnb og Facebook. Nabobil har i dag også blitt et eksempel på et såkalt monopol. Jo fler registrerte brukere Nabobil har, jo større verdi vil skapes for forbukerne. Dette vil gi forbrukerne en stor nytteverdi, nettopp fordi det vil være flere utleiebiler tilgjengelig i din by, og på den andre siden; flere personer som vil leie akkurat din bil.

Hva gjør Nabobil for å senke forbrukerens transaksjonskostnader?

«Transaksjonskostnader refererer til de ressursene vi benytter oss av for å finne frem til og gjøre det beste valget når vi skal kjøpe et produkt eller en tjeneste» Arne Krokan forklarer at man kan dele opp transaksjonskostnader i flere ledd, derav:

  • Evalueringskostnader – når et kjøp er gjennomført og du har mottatt varen, spør vi oss «er varen var som forventet?» Nabobil baserer seg i hovedsak på tillit mellom de to partene.
  • Søkekostnader – handler om å finne frem til det mest aktuelle alternativet. Nabobil lar deg enkelt filtrere ulike kjøretøy i appen slik at du selv kan bestemme hva du vil se, for eksempel kan du velge å se biler i nærheten eller biler av ett bestemt merke eller en bestemt modell.
  • Tvangskostnader – hvis utleier og leier er uenige. Hvordan kan man da få pengene tilbake? Nabobil er en app som er basert på kognitiv og affektiv tillit fra forbruker til forbruker. Du må ha tillit til plattformen og tjenesteyteren som for eksempel at personen du leier bilen av er ordentlig og redelig, på den måten vil det oppleves tryggere å låne en fremmed bil. Sannsynligheten for at kjøretøyet er i god stand vil også oppleves større. Alle registrerte brukere på Nabobil har en profil med kontaktinformasjon dersom man skulle lure på noe eller har en klage.
  • Forhandlingskostnader – skal vise oss hvilke leveransevilkår vi må forholde oss til. Det dreier seg også om å komme frem til en riktig avtalt pris og leveringsmåte. Igjen er denne plattformen styrt av tillit. For mange vil det sannsynligvis oppleves noe tryggere å ha tillit til naboen i ditt nærområde, fordi det oppleves kjent og trygt.

Hvordan vil fremtiden se ut?

I fremtiden tror jeg at Nabobil.no kan risikere å ende opp i en situasjon der antall kunder som ønsker å leie en bil er større enn antallet utleiere som er registrert ved appen. Min oppfatning er at stadig flere forbrukere som er bosatt i storbyer ønsker å kvitte seg med sitt kjøretøy. Dette ønsket kommer naturligvis av ulike grunner men sannsynligvis er det mange som ønsker å ta hensyn til miljø og lommeboka. Utfallet vil bli at det ikke er nok biler tilgjenglig for alle som ønsker å leie en bil, på den måten vil ikke lengre tjenesten fungere optimalt for alle. Det blir spennende å følge med på Nabobil sin utvikling i henhold til det potensielle problemet.

Har du noen gang prøvd Nabobil, hvordan var opplevelsen? Legg gjerne igjen en kommentar.

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *