Forelesning

Hvordan kan kunstig intelligens påvirke livene våre?

Du har kanskje hørt om selvkjørende busser og biler og at dette fenomenet en gang i fremtiden muligens vil kunne overta for de fysiske sjåførene? I dag høres fenomenet sannsynligvis skremmende ut for mange, tør vi å sette oss inn i en buss uten en fysisk sjåfør til stede? Maskinlæring, den vanligste formen for kunstig intelligens gjør dette mulig. I dag har maskinlæring en rekke bruksområder.

I dette innlegget vil jeg ta for meg fenomenet kunstig intelligens samt. En forklaring på hva kunstig intelligens innebærer. Jeg vil definere begrepet og analysere hvordan AI (kunstig intelligens) kan komme til å endre måten vi handler på i fremtiden.

Deloitte definer kunstig intelligens på følgende måte; Kunstig intelligens (AI) er teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Ulike eksempler som trekkes frem for å forklare hva kunstig intelligens er, er blant annet visuell persepsjon, talegjenkjennelse, beslutningstaking i usikre situasjoner, læring og oversettelser. Intelligens kan være alt fra relasjoner og hvordan vi forstår mennesker, til hvordan vi forstår oss selv. Intelligens forteller oss også hvordan vi oppfatter det visuelle rundt oss og hvordan vi oppfatter matematikk og logistikk. Som vi vet, varierer dette fra individ til individ.

Bilderesultat for ai
Bilde hentet fra google.com, 14.01.20

Vi skiller mellom ulike typer kunstig intelligens

Maskinlæring som nevnt tidligere og som brukes ved selvkjørende busser og biler er en viktig underkategori av kunstig intelligens og omhandler systemer som lærer. Det vil si at programmene i utgangspunktet ikke kan noe som helst frem til det over tid innhenter kunnskap og lærdom, dette skjer gjennom prøving og feiling. Maskinlæring kan trene algoritmer til å løse oppgaver på omtrent samme måte som et menneske ville gjort det, det høres jo lettvint ut.

Deloitte påstår gjennom sin artikkel at kunstig intelligens og kognitiv teknologi stadig blir mer aktuelt for næringslivet. Flere ledende virksomheter ser at innovative applikasjoner øker resultatene eller skaper ny funksjonalitet. At dette gir virksomheter konkurransemessige fordeler er det ingen tvil om.

Så på hvilken måte vil AI kunne endre måten vi handler på i fremtiden?

AI har potensialet til å optimalisere mange ting rundt oss til å fungere svært godt, sannsynligvis vil AI kunne utføre typiske oppgaver som analyser, statistikk, matlaging og programmering på en bedre måte enn menneskene kan i dag. Det er ganske utrolig.

I fremtiden tror jeg at kunstig intelligens vil kunne redde liv. Ulike datasystem og raske datamaskiner som er i konstant læring og som innhenter kunnskap og teorier som vi mennesker ikke er i stand til å innhente, vil sannsynligvis kunne bli den beste måten å diagnostisere flere sykdommer rundt om i verden, – sykdommer som i dag oppdages for sent. Sannsynligheten for at AI i fremtiden vil kunne endre våre liv og vårt handlingsmønster til det bedre er stor, og det er mange som er positive. I dag fremstilles AI stort sett som et positivt fenomen, da AI på mange måter kan forenkle våre liv og tilføre positive faktorer som forenkler hverdagen vår. Jeg tror at store samfunnsspørsmål, tunge oppgaver (både psykisk og fysisk) og oppgaver som i dag fremstår som «umulig» å løse vil kunne oppleves enklere å løse i fremtiden, dette som et resultat av AI.

Mange mennesker frykter kunstig intelligens

I dag er det mange mennesker som frykter kunstig intelligens. Dette kan for eksempel være fordi de bekymrer seg over et endret og fremmed handlingsmønster eller fordi AI kan overta flere jobber som i dag blir utført av oss mennesker. Eksempler er taxisjåfører som kan miste jobben som et resultat av selvkjørende biler. Flere Science Fiction-filmer baseres på katastrofer der roboter blir smartere enn menneskeheten. Sannsynligheten for at dette vil skje i virkeligheten er per dags dato liten, men faktumet er naturligvis med på å skremme mange mennesker som i dag innehar mindre kunnskap rundt kunstig intelligens.

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *